Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-12-06
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Nya fynd om Huntingtons sjukdom
presenteras av ung doktorand i Lund

Åsa Petersén,doktorand vid Wallenberg Neurocentrum, Lunds universitet, har gjort fynd om Huntingtons sjukdom som bygger vidare på den svenske nobelpristagaren Arvid Carlssons forskning. Hon lägger i dagarna fram en avhandling som för första gången visar hur signalsubstansen dopamin får proteinerna i hjärnan att klumpa ihop sig och förstöra hjärncellerna. Denna forskning visar på nya möjlighet för att finna en lösning till den obotliga neurologiska sjukdomen Huntington.

Huntingtons sjukdom bryter ut i tidig medelålder och leder idag oåterkalleligt till döden inom 15-20 år för den drabbade. Idag saknas det botemedel mot sjukdomen. Den sjuke förlorar kontrollen över sina muskler och får, allt eftersom sjukdomen fortskrider, mer och mer problem med ofrivilliga rörelser, därav namnet danssjuka.
Rönen i Åsa Peterséns avhandling innebär att läkarna kan komma att få en ny metod för att förhindra hjärncellernas nedbrytning vid sjukdomen. Förra årets svenske nobelpristagare Arvid Carlsson ligger redan i startgroparna för att göra kliniska försök att noggrant reglera nivåerna av dopamin i hjärnan på personer med Huntingtons sjukdom.
Det är i studiet av Huntingtons sjukdom som Åsa Petersén har gjort sina upptäckter om dopaminets betydelse. Men liknande mekanismer för nedbrytning av hjärnceller förekommer i flera neurologiska sjukdomar. Detta betyder att den nya kunskapen också kan komma att bli ett viktigt vapen i kampen mot sjukdomar som Alzheimer, Parkinson och Creutzfeld-Jacobs sjukdom.
Åsa Petersén fick förra året det prestigefyllda Anders Walls stipendium för sin forskning vid Sektionen för nervcellsöverlevnad, Lunds universitet. Hennes disputation äger rum på Wallenberg Neurocentrum, Sölvegatan 17 i Lund klockan 10.00, lördagen den 8 december._______________________________________________


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-12-06