Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2001-12-12
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Pengar till genetik och humaniora

Erik Philip-Sörensens Stiftelse delar i år ut 3 miljoner kronor till forskning inom genetik och humaniora. Det handlar om telomerer, gammalt DNA i fjädrar, riskhistoria, våra sinnen och andra ämnen.
Genetisk forskning får 1.5 miljon kronor. Ett av de tyngsta projekten är ett samarbete mellan en humanist och en naturvetare i Lund: professor Elisabeth Iregren, arkeolog och professor Ulfur Arnason, genetiker. De skall införa och utveckla nya metoder för analys av gammalt DNA från skinn, ben och fjädrar. Tillsammans får de 200.000 kr. Professor Bengt Olle Bengtsson får 145. 000 kr för att kartlägga genetikens värdefulla arv, ett projekt som också innehåller en humanistisk del. Genetikerna Marita Cohn och Axel Jahnke, även de i Lund, får 60.000 respektive 200.000 kr.
Urban Jonsson vid avd för växtbiokemi i Lund får 100.000 kr för att utveckla genetisk analys i samband med växtcellbiologiska studier. Lundaekologen Åsa Langerfors får 100.000 kr för att undersöka könskromosomer och könsdifferentiering hos Atlantlax och storspigg. Professor Gunnar Lindahl, klinisk mikrobiolog i Lund, får 150.000 kronor för att kunna fördjupa sig i en viktig evolutionsgenetisk fråga som har med bakteriers immunresistens att göra. Dessutom utdelas 720.000 kronor i anslag till genetikforskare vid andra lärosäten
Forskning inom humanistiska ämnen vid Lunds universitet får 1.5 miljon kronor. Konkurrensen om anslag är hård och projekt med tvärvetenskaplig och innovativ profil prioriteras. Det största beloppet, 575.000 kronor, går till docent Elisabeth Mansén, idé- och lärdomshistoria och univ.lektor Lars-Gustaf Andersson, litteraturvetenskap, för projektet Sinnenas vägar som handlar om hur våra sinnen fungerar i relationer till medier och teknik.
Professor Gunnar Broberg, idé-och lärdomshistoria, får 450.000 kronor i slutanslag till sitt projekt om riskhistoria. Syftet är att utveckla humanistiska perspektiv på forskningen om ÓriskÓ och ÓsäkerhetÓ. Fil.dr. Philip Halldén, religionshistoria, får 200.000 kronor för en studie av radikal politisk islamism och nya kommunikationsmedier. Professor Christer Platzack, nordiska språk, får 100.000 kronor för ett tvärvetenskapligt projekt kring temat språk och hjärna. Tanken är att bygga upp ett samarbete mellan ämnen som teoretisk lingvistik, logopedi, kognitionsforskning och klinisk neurovetenskap.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2001-12-12