Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-02-12
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Ambassadör Ingmar Karlsson
hedersdoktor i teologi i Lund

Islamkännaren ambassadör Ingmar Karlsson har utsetts till hedersdoktor år 2002 av Teologiska fakulteten vid Lunds universitet. Den andra nya hedersdoktorn vid fakulteten är professor Gerd Theissen, Heidelberg, som bedrivit nyskapande nytestamentlig forskning.

Ingmar Karlsson är för närvarande svensk generalkonsul i Istanbul och chef för det svenska kulturcentrumet där. Han har vuxit upp i Bursaryd i Småland. I sin diplomatiska karriär han varit verksam i bl.a. Damaskus, Beijing och Bonn. Han har skrivit flera böcker där han belyser de religiösa faktorernas roll i världspolitiken. Hans bok om Islam och Europa har väckt stor internationell uppmärksamhet och översatts både till arabiska och till turkiska. I boken behandlar han förhållandet mellan sociala/ekonomiska villkor och islamisk extremism, respektive integrering av muslimer i Europa. Han har också tagit initiativ till seminarier och konferenser om euro-islam.

Gerd Theissen är professor i Nya testamentets exegetik och en banbrytare inom detta ämne, framförallt genom sin kreativa användning av insikter från sociologi och psykologi i förståelsen av Nya testamentet. På 1970-talet skrev han både vetenskapliga artiklar och en bok om Jesusrörelsens sociologi. Dessa arbeten öppnade forskarvärldens ögon för ett nytt perspektiv som skulle berika och förändra sättet att bedriva nytestamentlig forskning. Hans böcker översätts snabbt till andra språk. Han har på senare år gjort uppmärksammade insatser både inom jesusforskning och i en fruktbar nytolkning av urkristen historia.
Doktorspromotionen i Lund år 2002 hålls fredagen den 31 maj.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-02-12