Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-02-22
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Två Malmö-forskare fick stipendium
I Lund-Greifswald samarbete

Birgitta Essén, gynekolog och Marju Orho-Melander, diabetesforskare, båda vid Universitetssjukhuset i Malmö, har fått året Greifswald-Lund stipendier, 5000 euro vardera. Stipendierna som delas ut vartannat år är en del av samarbetet inom samhällsmedicin mellan universiteten i Lund och Greifswald.

Programmet kring stipendieutdelningen ägde rum i Greifswald som turas om med Lund att vara värd. Birgitta Essén och Marju Orho-Melander liksom Greifswalds stipendiat, dr Frank Pitten, föreläste om sin forskning. Birgitta Esssén disputerade för ett halvår sen på en uppmärksammad avhandling om hur kvinnor från en helt annan kultur kan uppleva mödravåd och förlossningsvård i Sverige och hon har visat hur bristande kunskap och ömsesidiga missförstånd kan skapa problem. För somaliska kvinnor är det t.ex rationellt beteende att föda små och lättviktiga barn för att inte riskera en svår förlossning eller kejsarsnitt. I deras hemländer är nämligen sådana förlossningar förenade med betydligt större risker.
Nu ska Birgitta Essén studera tonårsgraviditeter och om det är någon skillnad mellan flickor från invandrarfamiljer och svenska flickor ifråga om komplikationer och vad de eventuellt beror på.
Marju Orho-Melander är molekylärbiolog och studerar genetiska mekanismer bakom diabetes. Hennes forskning är speciellt inriktad på något som kallas det metabola syndromet och som drabbar ca hälften av alla med typ 2 diabetes. I metabola syndromet ingår olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, t.ex nedsatt känslighet för insulin, övervikt, speciellt bukfetma, förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter.
- - Vi försöker identifiera genetiska faktorer som ökar risken för typ 2 diabetes och det metabola syndromet och vi har ringat in ett 50-tal möjliga gener som vi ska analysera närmre, berättar Marju Orho-Melander
Samarbetet mellan Lund och Greifswald startade redan på 1980-talet genom professor Bengt Schersténs kontakter med diabetesforskare. Efter 1990 utvidgades samarbetet till ett program inom samhällsmedicin som är ett profilområde i Greifswald.
Universitetet i Greifswald grundades redan 1456 och hade en blomstringstid under ”svensktiden” åren 1630-1815.Talrika svenska studenter kom till universitetet och flera av dess professorer var svenskar. Intresset är stort för kontakter med Sverige och studier i nordisk historia och nordiska språk lockar många studenter.
Sven-Olof Isacsson, nybliven professor emeritus i samhällsmedicin, har efterträtt Scherstén som ordförande i stipendiekommittén.
- Samarbetet Lund-Geifswald syftar till att stimulera forskning som har betydelse för folkhälsan. Vi diskuterar hur vi ska utöka programmet, t. ex. med gemensamma forskningsprojekt och symposier.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-02-22