Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-02-26
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Två nya hedersdoktorer i medicin vid Lunds universitet

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet har utsett två nya hedersdoktorer: f.d. statsrådet och numera FN-rapportören Bengt Lindkvist och ultraljudspionjären professor Stuart Campbell, Lond


Bengt Lindkvist har gjort viktiga insatser för Lunds universitet, särskilt dess medicinska fakultet. Han är ordförande i HAREC, Centrum för handikapp- och rehabiliteringsforskning vid Lunds universitet sedan centrumets tillkomst 1997. Genom sitt breda kontaktnät nationellt och internationellt har han spelat en viktig roll för att utveckla området.
Bengt Lindkvist föddes 1936 i Helsingborg. Han förlorade synen redan som tonåring. Han har länge varit starkt engagerad i handikapprörelsen och var ordförande i de Synskadades Riksförbund åren 1975-85. När han 1985 utsågs till bitr. socialminister i den socialdemokratiska regeringen blev han Europas första blinda statsråd.
Bengt Lindkvist har under många år och i olika sammanhang spelat en betydande roll inom FN för att på skilda sätt utveckla policydokument på handikappområdet. Han har varit särskilt aktiv vid tillkomsten av FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. De senaste sex åren har han fungerat som FN-rapportör och besökt ett hundratal olika länder. Bengt Lindkvist har tilldelats en rad internationella utmärkelser för sina insatser inom handikappområdet.

Professor Stuart Campbell är verksam vid St George«s Hospital Medical School i London. Han är en av pionjärerna inom obstetriskt och gynekologiskt ultraljud och har påverkat utvecklingen inom området. Han var t.ex först att visa att det är möjligt att med hjälp av ultraljud mäta storleken på fostret och på så sätt bestämma graviditetsåldern och följa fostrets tillväxt i livmodern. Hans arbeten var bland de första som visade möjligheten att diagnostisera fostermissbildningar med ultraljud och han var först att införa ultraljudsundersökning på gravida som rutin i England. Hans grupp utvecklade tekniker att ta blodprov på fostret och han visade teknikens möjligheter att förutsäga risken att fostret skulle bli tillväxthämmat i livmodern. På senare tid har han tillämpat tredimensionellt ultraljud för att utvärdera livmoderns sjukdomar.

Ända sedan mitten av 1970-talet har Stuart Campbell haft nära kontakt med Medicinska fakultetens forskare på kvinnoklinikerna i Lund och Malmö. Han har opponerat på avhandlingar och han har föreläst i olika sammanhang. Det har varit täta kontakter mellan hans forskargrupp och forskargruppen på kvinnoklinikerna i Lund-Malmö som arbetar med obstetriskt och gynekologiskt ultraljud.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-02-26