Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-03-04
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se

Boel Flodgren lämnar rektorsposten vid årsskiftet

Professor Boel Flodgren, rektor för Lunds universitet sedan 1992, har begärt entledigande från uppdraget som rektor till årsskiftet 2002/03.

- Jag vill avisera min avgång redan nu, så att universitetet får tillräckligt med tid att förbereda skiftet på rektorsposten.

- Det är ett mycket roligt och stimulerande uppdrag att vara rektor, men det känns som rätt tillfälle för mig att gå vidare till nya uppgifter. Jag ser fram emot att få ägna mig åt mitt forskningsområde, handelsrätten, och då särskilt världshandelsfrågorna som nu står så mycket i fokus.

Boel Flodgren har varit Lunds universitets rektor sedan 1 juli 1992 och har vid kommande årsskifte 1,5 år kvar av den andra mandatperioden på sex år. Det betyder att Boel Flodgren varit Lunds universitets rektor i 10,5 år. Det är den näst längsta rektorsperioden i universitetets historia. Professor Philip Sandblom var rektor i 11 år mellan 1957-1968.

Det är universitetets styrelse, med dess ordförande Lennart Nilsson i spetsen, som nu ska bestämma hur förslag till rektor och prorektor ska tas fram. Efter förslag från universitetsstyrelsen är det sedan regeringen som beslutar om ny innehavare av rektorsposten för en period av högst sex år. Innan styrelsen avger sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen bestämmer. Prorektor utses för samma period av universitetsstyrelsen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-03-04