Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-03-07
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Första spadtaget till Arkivcentrum Syd

Ett nytt stort, regionalt arkivcentrum med 100 000 hyllmeter ska byggas på Gastelyckan i Lund. Nu har riksarkivarien Erik Norberg, tf regiondirektören K-G Andersson, byggherren Håkan Wikholm från Lundaproduktioner AB och universitetsrektor Boel Flodgren tagit det första spadtaget.
– Det är ett unikt samverkansprojekt mellan Lunds universitet, Region Skåne och Landsarkivet i Lund, säger universitetets chefsarkivarie Jörgen Andersson.

Genom samarbetet vill man åstadkomma en ändamålsenlig och ekonomisk förvaring med hjälp av 100 000 hyllmeter, ett bokbinderi och ett fullt modernt klimatarkiv för pergament, mikrofilm och annat fotografiskt material.

Dessutom hoppas man att forskningen ska gynnas av att allt material finns under ett och samma tak. Materialet ska kunna studeras vid drygt femtio forskarplatser i en stor forskarsal. Genom allmänna kommunikationer blir platsen lätt tillgänglig för forskare från hela södra Sverige. Man väntar sig att bland andra släktforskare ska vallfärda dit eftersom det planeras att alla Sveriges kyrkoböcker ska finnas förvarade där på mikrofilmskort.
Förutom de tre huvudmännen kommer även Länspolismyndigheten, släktforskningsföreningar, och regionala arkivförbund och att hyra in sig i lokalerna.

Ett trettiotal personer från Lunds universitet, Region Skåne och Landsarkivet i Lund kommer att få en ny arbetsplats när Arkivcentrum Syd står klart och dessa kommer att ha långtgående samarbete både när det gäller administration och utåtriktad verksamhet.

Hela bygget, med 1500 kvadratmeter kontorslokaler och 4800 kvadratmeter arkivutrymme, beräknas kosta runt 50 miljoner kronor och det ska ägas av byggherren, Lundaproduktioner AB. Redan i februari år 2003 tas arkivet i bruk men själva invigningen äger inte rum förrän i april månad, i samband med att Landsarkivet i Lund firar sitt 100-årsjubileum.


Frågor om Arkivcentrum Syd kan ställas till landsarkivarie Jan Dahlin, Landsarkivet i Lund på 046/ 19 70 00, universitetsarkivarie Jörgen Andersson, Lunds universitet på 046/222 71 36, eller regionarkivarie Ullvi Ekwall, Region Skåne på 046/13 31 23
Nätbilder över bygget finns att hämta på www.ra.se/lla


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-03-07