Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-03-19
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Universitetets pedagogiska pris vårterminen 2002

I samband med professorsinstallationen på fredag den 22 mars delar universitetets rektor Boel Flodgren ut vårterminens pedagogiska pris. Universitetslektor Lena Zetterqvist på avdelningen för matematisk statistik vid Matematikcentrum, är mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Lena Zetterqvist är en av universitetets pedagogiska nytänkare som vågat bryta mot etablerade undervisningstraditioner. Hon representerar ett ämne, matematisk statistik, där det korrekta tekniska utförandet står i fokus. Kurser med sådana akademiska krav kan vara svåra att motivera för studenter med engagemang i andra frågeställningar och problem med anknytning till olika yrkesinriktade utbildningar. Det har i Lena Zetterqvists fall bl. a. gällt civilingenjörsutbildningarna i kemiteknik och ekosystemteknik samt lantmätarutbildningen. Hon har lyckats göra den matematiska statistiken begriplig och meningsfull för sina studenter genom att bygga upp kurserna kring teman som är relevanta för studenterna och deras utbildningsmål. Det är i hantverket med att skapa en sådan problembaserad utbildning utan att göra avkall på ämneskraven som hennes stora pedagogiska skicklighet fått sitt tydligaste uttryck. Lena Zetterqvists kurser i matematisk statistik för naturvetare och tekniker är idag ett nationellt föredöme.

Vid installationshögtidligheten utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser.

De pedagogiska prisen består av resestipendier om vardera 15 000 kronor. Pristagarna får också en löneförhöjning på 1 000 kronor i månaden.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-03-19