Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-03-22
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet ger 34 kurser i sommar

I sommar kommer Lunds universitet att ge 34 sommarkurser i biologi, datavetenskap, juridik, handelsrätt, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi, filosofi, historia, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, engelska, franska, kinesiska, spanska och religionsvetenskap.

Merparten av kurserna förutsätter inga tidigare högskolestudier. Någon sommarkurskatalog trycks inte upp, utan information om kurser och anmälan hittas på nätet via en länk från universitetets hemsida www.lu.se.

Sista anmälningsdag för sommarkurserna är den 2 april.

www.lu.se/stu/studinfo/sommarkurser2002/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-03-22