Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-03-28
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Medelsbrist vid arbetsmiljökemigruppen i Hässleholm

Lunds universitet bedriver i samarbete med Hässleholms kommun tillämpad forskning kring lösningsmedlet isocyanater. Universitetet har lovats att forskningen skulle finansieras med externa medel men konstaterar nu att dess underskott för verksamheten är nära 6 miljoner kronor.
– Underskottet växer hela tiden och med beklagande tvingas vi därför konstatera medelsbrist och förbereder MBL-förhandlingar, säger universitetets prorektor professor Arne ArdebeLunds universitet anser att tillämpad arbetsmiljöforskning som den bedrivs av arbetsmiljökemigruppen i Hässleholm är en samhällsviktig verksamhet. Då universitetet har som prioritet att bedriva avancerad grundforskning har det varit positivt till att knyta gruppen i Hässleholm till sin motsvarande grundforskning under förutsättning att det tillskjuts externa medel.

De erforderliga medlen beräknades vid slutet av 1999 till minst 12 miljoner kronor, för 3 års verksamhet, förutom lokalkostnader. Vid ett möte på Näringsdepartementet 2000-06-22 mellan Bengt Andersson, kommunalfullmäktiges ordförande, Hässleholms kommun, Sven Bergström, representant AMF (dåvarande Arbetmiljöfonden) och LO, Lars Jeding, statssekreterare Näringsdepartementet, och Arne Ardeberg, prorektor, Lunds universitet, var alla närvarande överens om behovet av externmedel. Ett handslag mellan parterna bekräftade, att AMF skulle bidraga med 12 miljoner kronor och Näringsdepartementet av omställningsmedel med 2 mkr.

Hässleholms kommun började föredömligt snabbt färdigställa lokaler för gruppen och inflyttningen skedde i december 2000. I väntan på de totalt 14 miljoner kronorna bekostade Lunds universitet gruppens verksamhet av egna medel.

I början av 2001 beviljade AFA (tidigare AMF) arbetsmiljögruppen 4.5 miljoner kronor. Gruppen överförde inte dessa medel till Lunds universitet, som i försök att nå en lösning fortsatte finansiera dess arbete med statliga medel.

I oktober 2001 skrev universitetet till Näringsdepartementet och förklarade att omedelbart ekonomiskt stöd behövdes för att verksamheten i Hässleholm skulle kunna fortsätta. Riksdagsledamoten Bengt Sifverstrand tog sig an ärendet och åtog sig att ordna en uppvaktning hos näringsminister Mona Sahlin.

Näringsdepartementet har vid flera tillfällen påpekat sin önskan att bidraga.
I början av 2002 beviljade departementet de 2 miljonerna kronor för verksamheten enligt överenskommelsen 2000-06-22. Medlen utbetalades till Hässleholms kommun att bekosta gruppens verksamhet.

I januari 2002 möttes representanter för Hässleholms kommun och Lunds universitet samt Bengt Silfverstrand. Parterna kom överens att omgående överföra de 6.5 miljoner kronorna till Lunds universitet, förordna en forskningsingenjör och två doktorander samt påbörja upphandling av utrustning för 300 000 kronor.

I slutet av mars 2002 har de 6.5 miljoner kronorna ännu inte överförts. Däremot har forskningsingenjören förordnats och de två doktoranderna har erbjudits doktorandförordnanden på universitetet. Upphandling av utrustning har avbrutits eftersom medel ej har överförts. Universitetets underskott för arbetsmiljökemigruppens verksamhet är nu nära 6 miljoner kronor. I detta läge konstaterar universitetet medelsbrist och förbereder MBL-förhandlingar.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-03-28