Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-08
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Universitetsbolag får stororder från EU

Lund University Education AB, ett av Lunds universitet helägt bolag, har tecknat ramavtal med EU till ett värde av 25 miljoner kr. Avtalet löper över fyra år.

Lunds universitet ska förse EU med forskare som ska stödja och kontrollera EU-finansierade forskningsprojekt som pågår i de olika medlemsländerna.

Det var i slutet av år 2000 som anbuden lämnades in, sammanlagd vikt ca 160 kg. Det är först nu som samtliga ramavtal har blivit undertecknade. De första avropsavtalen börjar nu samtidigt komma in.

- Det här är en mycket intressant sidoaktivitet till vår ordinarie verksamhet, säger vd Detlef Clöwe. Normalt säljer vi uppdragsutbildning från universitetet. I detta fall handlar det om försäljning av konsulttjänster. Med denna affär öppnar vi upp för att även sälja utbildningstjänster till EU.

Ramavtal med NUTEK
Lund University Education AB har dessutom tillsammans med konsultföretaget PLS Rambżll Management vunnit ett ramavtal med NUTEK, som är Sveriges centrala offentliga myndighet med ansvar för utveckling och främjande av svenskt näringsliv och regional utveckling. Avtalet inkluderar även ALMI med dotterbolag.

LU Education ska svara för seminarier och förläsningar medan PLS Rambżll svarar för individuell ledarutveckling. Ramavtalet löper fram t o m utgången av år 2004 och uppgår till ett totalt värde av ca 7 miljoner kr.

- Genom ett nära samarbete med en väl etablerad och respekterad konsult har vi lyckats bryta ny mark när det gäller att stödja universitetets ambitioner att öka volymen uppdragsutbildning, säger Detlef Clöwe. Eftersom en kund ofta efterfrågar både konsultativa tjänster och utbildningstjänster som rör flera olika ämnesområden kan universitetets kompetens förstärkas genom att etablera samarbete med erkända konsulter.

Utbildningar som kan komma ifråga handlar om språk, nationalekonomi, kommunikation, förhandlingsteknik, utvärdering, förvaltningskunskap och EU-kunskap.


Ytterligare information
EU-avtalet: Richard Stenelo, tel 046-222 07 52
NUTEK-avtalet: Susanne Norrman, tel 046-222 07 55

www.education.lu.se/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-08