Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-09
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet startar författarskola

Lunds universitets författarskola startar från och med i höst. Kursen har både skön- och facklitterär inriktning, något som skiljer den från andra liknande utbildningar. Författarskolan startar med 1-20 poäng men planerna är att den ska byggas ut med möjlighet att läsa upp till 80 poäng.

Initiativtagare är författaren och franskprofessorn Björn Larsson, vars romaner sedan många år dragit till sig stora läsarskaror på kontinenten men som de senaste åren också fått allt större spridning i Sverige. En arbetsgrupp bestående av lärare från olika humanistiska institutioner har planerat utbildningen och kommer också att leda genomförandet. Men tanken är att också experter utanför universitetet ska berika kursinnehållet: författare till både skön- och facklitteratur, förläggare, förlagsredaktörer, bokformgivare mm.

Kursen vänder sig dels till personer med 60 akademiska poäng i avslutade kurser eller med grundläggande behörighet för universitetsstudier samt fem års arbetslivserfarenhet. Sista anmälningsdag är 15 april.

Kontaktpersoner: studievägledare Marie Bergman, tel 046-222 86 99,
eller kursföreståndare Johan Stenström, tel 046-222 84 84.www.nordlund.lu.se/lufs.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-09