Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-11
Ulrika Oredsson 046-222 70 12
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Ny rektor för Campus Helsingborg

Efter en omsorgsfull sökprocess har Campus Helsingborg vid Lunds universitet fått en rektor. Han heter Anders Hallgren och tillträder sin nya tjänst i augusti.

- Vi är väldigt glada över att vi har fått tag på en person som kraftfullt kan leda och bygga vidare på Campus Helsingborg som just nu är inne i en intensiv expansionsfas, säger Boel Flodgren, rektor vid Lunds universitet.

Anders Hallgren (född 1958) är teknologie doktor i kemiteknik med inriktning mot processteknik. Han bor i Nyköping där han arbetar som marknadsansvarig för TPS Tekniska processer AB.

Lunds universitet är bekant för Anders Hallgren. 1987 avlade han sin grundexamen som civilingenjör i kemiteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och 1997 fick han sin doktorshatt vid samma lärosäte.

Åren mellan grundexamen och doktorsexamen har han arbetat som forskningsingenjör och sedan som projektchef vid Lunds universitets Kemicentrum. Åren 1990-92 arbetade han som projektchef vid forskningsföretaget DMT i Tyskland.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-11