Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-12
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Studenterna mycket nöjda med den allmänna studievägledningen

”Tack, tack, tack, nu kan jag sova! Plötsligt ser jag massor av möjligheter!”
Det är en av många positiva kommentarer som Studentservice – Lunds universitets allmänna studievägledning – fått i en enkätundersökning. Nio av tio studenter tycker att de till stor del har fått den hjälp de behövt.

Undersökningen genomfördes bland studenter som fick vägledningssamtal eller uppsökte informationsdisken på Studentservice under perioden 3 maj till 15 oktober 2001.

I den rapport som universitetets utvärderingsenhet ställt samman framgår tydligt att studievägledningen uppskattas av sina besökare. De fria kommentarerna är t ex övervägande positiva. Studenterna känner sig sedda och tycker att de får ett personligt och professionellt bemötande av engagerade vägledare, som hjälper dem i deras val av studier.

Studenterna är nöjda trots att det speciellt under perioderna före sista ansökningsdag kan ta ett tag att få tid för ett vägledningssamtal. En femtedel av dem som besvarade enkäten fick vänta längre än en vecka för ett samtal.

Enkäterna visar också vilka det är som uppsöker Studentservice. Av dem som fick vägledning hade åtta av tio tidigare erfarenhet av högskolestudier. De som studerar vid Lunds universitet läser främst ämnen inom samhällsvetenskap, humaniora och teologi, vilket är naturligt eftersom resten av universitetet domineras av programutbildningar som normalt har egna studievägledare. En majoritet av besökarna är kvinnor.

På Studentservice är man glad över studenternas positiva omdömen i rapporten.
-Vad som gör detta så glädjande är dels att det visar att vi är duktiga på det vi gör, dels att vi gör rätt saker, d v s att tillgång till professionell studievägledning är något som studenterna efterfrågar och värderar högt, säger Lars Andr¾, som är chef på Studentservice.

Rapporten ÓStudieinformation och vägledning. En utvärdering vid StudentserviceÓ hittas i sin helhet på www.evaluat.lu.se/publ.htm

Ytterligare information:
Eva Lindgren, Utvärderingsenheten, tel 046-222 94 53
Lars Andrae, Studentservice, tel 046- 046-222 01 10

www.evaluat.lu.se/publ.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-12