Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-15
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Bjuv 3 april

Framtidens sophantering, äldreboende och äldreomsorg i framtiden, genmodifiering i dag och i morgon, utbildningens roll i framtidens samhälle, hur det lönar sig att investera i högre utbildning och vad våra leror kan berätta om forntiden, allt detta och mycket därtill ryms inom Vetenskapens Dag i Bjuv.

För första gången bjuder Lunds universitet och Bjuvs kommun på ett brett utbud av populärvetenskapliga föreläsningar. Dagen invigs med en föreställning på Komvux Futurum kl 9.30 om hur ungdommars liv efter gymnasiet kan gestalta sig. Föreställningen är producerad av Urban Gustafsson som även gjort regin och studenter vid Lunds universitet agerar.

Många är rädda för genmodifierad mat - men vad innebär egentligen genmodifiering? Är det något vi behöver oroa oss för, och hur kommer det att bli i framtiden? Geneteiker Monica Rosén kommer att reda ut begreppen för oss under en föreläsning kl 11.00 på Komvux Futurum Genmodifiering , var är vi i dag - vad kan vi göra i morgon?

Det har länge talats om att vi svenskar behöver mer utbildning, om livslångt lärande etc. Men hur kommer det att bli? Under Vetenskapens Dag berör två föreläsare detta tema. Kl 11.00, på Komvux Futurum, talar pedagog Piotr Szybek om Utbildningens roll i framtidens samhälle . Lite senare, kl 14.00, på Komvux Futurum utreder nationalekonom Fredrik Andersson om det är lönsamt att studera eller ej. Hans föreläsning heter Varför högre utbildning?

Sophantering har varit ett hett debattämne under senare tid i Bjuv. Lunds universitet miljöchef, Kerstin Gustafsson - Andersson reder ut begreppen och visar på framtidens möjligheter i föreläsningen Framtidens sophantering kl 10.00 på Komvux Futurum.

Vi blir allt äldre och gruppen äldre blir allt fler, äldreomsorgen blir allt viktigare. Två forskare Ove Dehlin, geriatriker och arkitekt Jan Paulsson är båda experter på olika aspekter av åldrandet. De föreläser kl 13.00 i Centrumkyrkans föreläsningssal om Det framtida äldreboendet och den tekniska utvecklingens påverkan på äldreomsorgen.

Dagen avslutas med en i sann mening Bjuvanknuten föreläsning om leror. Geologerna Sofie Lindström och Ingela Olsson talar kl 15.00 på Komvux Futurum om
Vad kan våra leror berätta?

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne bjuder Lunds universitet på en mängd olika aktiviteter. Förutom i Eslöv arrangeras Vetenskapens Dag i Bjuv den 3 april, i Landskrona den 10 april, i Ängelholm den 11 april och i Ystad den18 april.


Programmen för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet:

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-15