Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-15
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Eslöv 4 april

Vilka konkurrensfördelar ger högre utbildning på arbetsmarknaden? Den amerikanska filmen – världens mest lönsamma industri, det framtida äldreboendet, hur vi behandlar våra döda, hälsorisker i vården och mycket annat ryms inom Vetenskapens Dag i Eslöv.

För fjärde året bjuder Lunds universitet och Eslövs kommun på ett brett utbud av populärvetenskapliga föreläsningar. Dagen invigs klockan 10.00 med en föreställning i Bergagymnasiets aula om hur ungdomars liv efter gymnasiet kan gestalta sig. Föreställningen är producerad av Urban Gustafsson som även gjort regin och studenter vid Lunds universitet agerar.

Att tala i mobiltetelfon och skicka SMS är ett sätt många ungdommar i dag kommunicerar med varandra. Men vart har konsten att tala och att vara kreativ i samtal tagit vägen? Jesper Falkheimer är lärare och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap och föreläser kring Konsten att tala klockan 10.30 i Bergagymnasiets aula.

Det har länge talats om att vi svenskar behöver mer utbildning, om livslångt lärande etc. Men är det meningsfullt och lönande? Nationalekonom Fredrik Andersson föreläser kl 13.30 i Bergaskolans aula om Varför högre utbildning? Vilka konkurrensfördelar ger den på arbetsmarknaden?

Erik Hedling är professor i litterturvetenskap, med inriktning på film och medier. I Bergagymnasiets skrivsal kl.13.45 kan man höra honom tala kring Den amerikanska filmen - världens mest lönsamma industri.

Vi blir allt äldre och gruppen äldre blir allt fler, äldreomsorgen blir allt viktigare. Två föreläsningar berör detta fenomen. Kl.10.00 i KY-utbildningens föreläsningssal, Åkermans väg 5, talar professor Werner Jeanrond, teolog om Vi måste tala om döden. Hur behandlar vi våra döda?

Två forskare Ove Dehlin, geriatriker och sociolog Owe Åhlund
är båda experter på olika aspekter av åldrandet. De föreläser kl 13.00 i KY-utbildningens föreläsningssal, Åkermans väg 5, om Det framtida äldreboendet och den tekniska utvecklingens påverkan på äldreomsorgen.

Det kan ha sina risker att arbeta inom vården. Docent Stefan Willers är specialist i yrkesmedin och allergisjukdomar och han föreläser kl 13.00
i Lenias lokaler, Östergatan 15, om Hälsorisker i vården i inomhusmiljöer.

Vid CERETEC, på Lunds universitet, har det utvecklats en mängd högteknologiska hjälpmedel för handikappade. Charlotte Magnusson ger exempel på ett sådant hjälpmedel kl 14.00, Fantomaten - att se med fingrarna .
Även denna föreläsning försigår i Lernias lokaler, Östergatan 15.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne bjuder Lunds universitet på en mängd olika aktiviteter. Förutom i Eslöv arrangeras Vetenskapens Dag i Bjuv den
3 april, i Landskrona den 10 april, i Ängelholm den 11 april och i Ystad den 18 april.

Programmen för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet:

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-15