Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-15
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Landskrona 10 april

Utbildningens roll i framtidens samhälle, inlärningsprocessen, varför högre utbildning? Konsten att tala – ja det är mycket som handlar om studier och utbildning på Vetenskapens Dag – men dagen rymmer mycket mer.

För femte gången bjuder Lunds universitet och Landskrona kommun på en dag fylld med föreläsningar - och i år även film! Dagen invigs klockan 8.30 med en föreställning på Gullstrandsskolan om hur ungdomars liv efter gymnasiet kan gestalta sig. Föreställningen är producerad av Urban Gustafsson som även gjort regin och studenter vid Lunds universitet agerar.

I Gullstrandskolans bibliotek, kl 9.00, redovisar professor Sven Strömqvist forskning om hur inlärningsprocessen går till.

Det har länge talats om att vi svenskar behöver mer utbildning, om livslångt lärande etc. Men är det meningsfullt och lönande att utbilda sig? Nationalekonom Fredrik Andersson föreläser kl 9.00 på Tech Futurum om Varför högre utbildning? Vilka konkurrensfördelar ger den på arbetsmarknaden?

Lite senare, närmare bestämt kl 10.00, på Gullstrandsskolans bibliotek, talar pedagogen Eva Ericsson om Utbildningens roll i framtidens samhälle.

Formgivning kan vara mycket, allt från en vacker vas till en funktionell hammare. På Landskrona Museum, i Filmsalen, kl 9.00 föreläser professor Lena Sperling från den nya Institutionen för industridesign om Design med människan i centrum.

Vid CERETEC, på Lunds universitet, har det utvecklats en mängd högteknologiska hjälpmedel för handikappade. Charlotte Magnusson demonstrerar ett sådant hjälpmedel kl 10.00, på Landskrona Museum, i Filmsalen: Fantomaten - att se med fingrarna.

Att studera vid universitet behöver inte enbart vara att läsa böcker - det finns även andra sätt att tillägna sig kunskaper. Detta demonstrerar vi genom att visa
Emir Kusturicas film Underground på Maxim - biografen kl 9.00 resp 13.00. Filmvisningen åtföljs av en föreläsning av historikern Sanimir Resic om Att lära sig av film? (kl 11.40 resp 15.40).

Två föreläsningar om kommunikation ges på Tech Futurum. Forskaren och reklammannen Jesper Falkheimer talar kl 11.00 om PR, reklam och kommunikation.

Att tala i mobiltelefon och skicka SMS är ett sätt många ungdommar i dag kommunicerar med varandra. Men vart har konsten att tala och att vara kreativ i samtal tagit vägen? Jesper Falkheimer från avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap föreläser kring Konsten att tala klockan 13.00.

Professor Ulf Körner från LTH avslutar dagen på Tech Futurum med en föreläsning kl 15.00 om Teknik, IT, framtid.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne bjuder Lunds universitet på en mängd olika aktiviteter. Förutom i Landskrona arrangeras Vetenskapens Dag i Bjuv den 3 april, i Eslöv den 4 april, i Ängelholm den 11 april och i Ystad
den 18 april.

Programmen för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet:

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-15