Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-15
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Ängelholm 11 April

Idrottspsykologi, att forska i rymnden, konsten att tala, vinsten med högre utbildning och om framtidens äldreboende , allt detta kan man orientera sig om under Vetenskapens dag.

För sjätte året i rad bjuder Lunds universitet och Ängelholms kommun på en dag fylld med föreläsningar. Dagen invigs klockan nio med en föreställning Än sen så? på Gymnasieskolans Jarl Kullescen om hur ungdomars liv efter gymnasiet kan gestalta sig. På scenen agerar Sanela Jusufovic, Therése Kallus och Håkan Carlsson, samtliga studenter vid Lunds universitet. För manus och regi svarar Urban Gustafsson.

Med rätt träning kan idrottare nå oanade resultat och i träningen ingår även mental träning. På Gymnasieskolans Jarl Kullescen, klockan 9.30, inviger oss sjukgymnast Susanne Brokop i idrottspsykologiens kunskapsvärld i föreläsningen Idrottspsykologi - bäst när det gäller!

För ett år sedan vann Melker Petterson, då fysikstudent, och hans studiekamrater en europeisk tävling om en idé till ett möjligt experiment i tyngdlöshet. På Gymnasieskolans Jarl Kullescen, kl.10.45, Att forska i rymnden, berättar Melker Petterson om sitt försök och hur tävlingen givit honom många kontakter ute i världen.

Att tala i mobiltelefon och skicka SMS är ett sätt många ungdomar i dag kommunicerar med varandra. Men vart har konsten att tala och att vara kreativ i samtal tagit vägen? Jesper Falkheimer, lärare och forskare från avdelningen för medie- och kommunikations-vetenskap föreläser kring Konsten att tala klockan 13.00 på gymnaiseskolans Jarl Kullescen.

Det har länge talats om att vi svenskar behöver mer utbildning, om livslångt lärande etc. Men är det meningsfullt och lönande att utbilda sig? Nationalekonom Fredrik Andersson föreläser kl 14,15 på gymnaiseskolans Jarl Kullescen om Varför högre utbildning? Vilka konkurrensfördelar ger den på arbetsmarknaden?

Vi blir allt äldre och gruppen äldre blir allt fler, äldreomsorgen blir allt viktigare. Tre forskare Marianne Caap-Ahlgren, geriatriker trafikplanerare Agneta Ståhl och arbetsterapeut Agneta Fänge är alla experter på olika aspekter av åldrandet. De föreläser kl 14.15 Bibliotekets hörsal om Det framtida äldreboendet och den tekniska utvecklingens påverkan på äldreomsorgen.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne bjuder Lunds universitet på en mängd olika aktiviteter. Förutom i Ängelholm arrangeras Vetenskapens Dag i Bjuv den 3 april, i Eslöv den 4 april, i Landskrona den 10 april och i Ystad
den 18 april.

Programmen för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet:

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-15