Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-15
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Ystad 18 april

Hur vi talar omdöden, tänkandets evolution, framtidens transporter, varumärkesstrategier, vilka konkurrensfördelar högre utbildning ger på arbetsmarknaden och mycket annat ryms inom Vetenskapens Dag i Ystad.

För sjunde gången bjuder Lunds universitet och Ystad kommun på ett brett utbud av populärvetenskapliga föreläsningar. Dagen invigs klockan 9.30 med en föreställning i Österportsskolans aula om hur ungdomars liv efter gymnasiet kan gestalta sig. Föreställningen - Än sen då? - är producerad av Urban Gustafsson som även gjort regin. Håkan Carlsson, Thérese Kallur och Sanela Jusufovic, studenter vid Lunds universitet agerar.

I dag när vi kan se ett slut på fossila bränslen är forskning kring alternativa energikällor synnerilgen viktigt. Professor Stenbjörn Styring, kemist talar kl 10.00 i Österportskolans aula om Hur man kan få bränsle från från sol och vatten.

Inte bara konsumtionsvaror säljs via sitt varumärke - i dag talar man även om att det är viktigt för t ex kommuner och universitet att utveckla och vårda sitt varumärke. Om Varumärkesstrategi - konsten att utveckla starka varumärken talar företagsekonom Frans Melin kl 10 på Gamla Rådhuset.

Vi blir allt äldre och gruppen äldre blir allt fler, äldreomsorgen blir allt viktigare. Kl.10.00, i Caféet, Ystad Teater talar professor Werner Jeanrond, teolog om Vi måste tala om döden. Hur behandlar vi våra döda?

På Biografen Scala föreläser kl 11.00 professor Sten Wandel från institutionen för teknisk logistik om Transporter i framtiden.

För något år sedan utkom professor Peter Gärdensfors med en bok om tänkandet som väckte stort intresse. Han föreläser kl 11.00 på Gamla Rådhuset om Tänkandets evolution. Hur människan blev Homo sapiens.

Det har länge talats om att vi svenskar behöver mer utbildning, om livslångt lärande etc. Men är det meningsfullt och lönande med utbildning? Nationalekonom Fredrik Andersson föreläser kl 13.45 i Österportskolans aula om Varför högre utbildning?

Med rätt träning kan idrottare nå oanade resultat och i träningen ingår även mental träning. I caféet på Ystad Teater, klockan 14.00, inviger oss sjukgymnast Susanne Brokop i idrottspsykologiens kunskapsvärld i föreläsningen Idrottspsykologi - bäst när det gäller!

Det finna många olika sätt att lära sig på, hittar man sin rätta inlärningsstil så under lättar detta. På Ystad Teaters cafe redovisar professor Sven Strömqvist forskning om hur inlärningsprocessen går till.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne bjuder Lunds universitet på en mängd olika aktiviteter. Förutom i Ystad arrangeras Vetenskapens Dag i Bjuv den
3 april, i Eslöv den 4 april, i Landskrona den 10 april och i Ängelholm den 11 april.


Programmen för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet:


www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-15