Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-18
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Universitetet stöder forskare
som vill leda EU-projekt

Lunds universitet har beslutat ge extra ekonomiskt stöd till forskargrupper som har chans att få leda nya EU-projekt. Man satsar dessutom på en ny ledarskapsutbildning för framstående forskare.
– Vi vill rusta duktiga forskare att klara av ledarskapet i de stora projektsammanhang som det alltmer handlar om, kommenterar rektor Boel Flodgren den nya satsningen.

Lunds universitet avsätter 2,5-3 miljoner kr årligen fem år framåt - totalt närmare 15 miljoner - för att hjälpa sina starka och välorganiserade forskar-grupper att få leda projekt inom EU:s nya forskningsprogram, det sjätte ramprogrammet. Det handlar alltså om stöd till grupper som från Lund vill samordna projekt som bedrivs i samarbete av forskargrupper på olika håll i Europa.
Lunds universitets forskargrupper kan ansöka om planeringsbidrag på upp till 200.000 kr från universitetet, och de som får ledningsansvar kan sedan söka ekonomiskt stöd på lika mycket per år.
Universitetet ska också erbjuda kompetensutveckling till personer som vill bli kvalificerade projektadministratörer inom EU-projekt. Det kan vara unga forskare som vill utveckla sitt kunnande för att även på sikt kunna spela en viktig roll i internationella eller nationella forskningsprojekt. Inom EU-projekten är tanken att de ska fungera som stöd och administrativ avlastning för de seniora forskare som leder projekten.

Ny ledarutbildning
Dessutom satsar universitetet på en ny ledarskapsutbildning för starka forskare. Idén till utbildningen kommer från Lunds universitets rektor Boel Flodgren. De stora projekt forskare förväntas kunna leda kräver en ny slags utbildning, menar hon, och tanken är att den ska utformas i samarbete med ett antal framstående lundaforskare och kanske i internationellt samarbete.
- Jag hoppas att fler forskare på sikt ska se ledarskap som del av en forskarkarriär - att ledarrollen är något man går in och ur utan större problem, eftersom man hela tiden är ˆjour med forskningen. Det kan också bli en karriär i sig att vara forskningsledare för stora projekt. Jag är övertygad om att det kommer att bli en mycket efterfrågad kompetens, säger Boel Flodgren.

Psykologiskt stöd
- Universitetet gör en kraftfull markering med den här satsningen, säger Magnus Edblad, vid universitetets Forskningsservice, som hjälper forskarna med deras ansökningar. Det handlar inte bara om pengar utan är också ett psykologiskt stöd. Universitetet visar hur väsentligt man tycker det är att lundaforskare ligger i fronten.
_____________________________________________________

Mer info: Magnus Edblad, Forskningsservice, tel: 046 - 222 03 49.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-18