Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-22
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Universitetslärare anmäld för sexuella trakasserier


En manlig lärare vid Lunds universitet har anmälts för sexuella trakasserier av några av sina kvinnliga studenter. Trakasserierna har bestått i sexuella anspelningar och närgångenhet. Studenterna har känt sig obehagligt berörda och kränkta av lärarens beteende. Universitetsledningen påbörjade en utredning samma dag som anmälan kom in. Läraren är avskiljd från undervisning tillsvidare och sjukskriven. Lärarens fackliga organisation är informerad. Ärendet ska tas upp i universitetets personalansvarsnämnd.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-22