Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-24
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds universitet är värd
för årligt möte i Universitas 21

Universitas 21 – ett globalt nätverk av kända universitet – har förlagt sitt årliga möte, den 6-7 maj, till Lunds universitet. Rektorer och andra i ledningen för de arton medlems-universiteten ska diskutera samarbetsprojekt inom bland annat distansundervisning via IT


U 21 som står för ”Universitet i det tjugoförsta århundradet” är en exklusiv sammanslutning av ledande forskningsintensiva lärosäten i hela världen. Lund valdes in för två år sedan och är den enda medlemmen från Norden. U 21 har nu 18 medlemsuniversitet i 10 länder och omfattar tillsammans en halv miljon studenter, ca 44.000 forskare och mer än 2 miljoner alumni. Verksamheten i
U 21 har två huvudinriktningar. Den ena är ett nära samarbete inom utbildning och forskning på fakultetsnivå med gemensamma projekt och gemensamt utvecklingsarbete. Den andra är e-learning - att i samarbete med kommersiella partners sälja fort- och vidareutbildning över Internet. Medlemsuniversiteten har tillsammans med det amerikanska bolaget Thompson Learning skapat ett särskilt bolag, U21global, för detta. E-learning är en marknad som växer snabbt och där LU ligger långt fram.
- Det är mycket hedrande för LU att få hand om värdskapet för U21-mötet, säger rektor Boel Flodgren.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-24