Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-04-29
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Studenterna uppvaktar
universitetets rektor på 1 maj


Som traditionen bjuder uppvaktar lundastudenterna universitetets rektor på 1 maj.

Program
Rektorsuppvaktningen 1 maj 2002
på Universitetsplatsen


Kl 12.00
Konsert med Bleckhornen

Kl 12.25
Processionen med studentkårens ordförande och Studentsångarna avgår från Akademiska föreningen till Universitetshuset

Kl 12.30
LUS-ordförande Kristina Arnrup Thorsbro håller talet till rektor.
Studentsångarna sjunger
Lunds universitets rektor Boel Flodgren håller sitt svarstal till studenterna.
Kl 18 på 1 maj hälsar Studentsångarna våren från Universitetshusets trappa.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-04-29