Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-05-30
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

BMC belönar tre specialarbeten
Pristävling för gymnasister avgjord

Tävla med ert specialarbete i biomedicin! Det erbjudandet har elever i avgångsklasserna på naturvetenskapliga program i Skånes gymnasieskolor fått från Biomedicinskt Centrum vid Lunds universitet. Ett femtontal elever har hörsammat inbjudan och nu har de tre bästa arbetena valts ut och belönats.

Första pris, 5000 kr, går till Carl Sandén, NV3a, Spykens gymnasieskola, Lund för uppsatsen om "Ketamin och dopamin som narkosmetod vid
njurinsufficiens".
Andra pris delas av Karin Eschner, Heleneholms gymnasium, Malmö, för uppsatsen "Livets byggstenar - om stamcellsforskning och de etiska frågeställningar den väcker" och Maria Vistrand NV3A, Söderslättsgymnasiet, Trelleborg, för uppsatsen "Kloning av människor och djur - fördelar och nackdelar". De får 2.000 kr vardera.
Priskommittén har utgjorts av professorerna Håkan Westling och Bengt E Y Svensson, tidigare rektor respektive prorektor vid Lunds universitet.
- Uppdraget har varit mycket svårt. Alla uppsatserna som vi fått förmånen att studera har varit faktamässigt gedigna, intressanta att läsa och väl utförda. Många arbeten vittnar om intellektuell mognad och stor beläsenhet, säger de båda bedömarna.
Prisutdelningen ägde rum onsdagen den 29 maj på Biomedicinskt Centrum. Samtliga deltagare i tävlingen bjöds på lunch och rundvandring på BMC.
- Det här är första gången vi arrangerar en sådan tävling och vi är glada om vi på det sättet kan stimulera elevernas intresse för biovetenskap, säger professor Ingemar Carlstedt, BMC


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-05-30