Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-06-13
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Pris till reumatologforskare i Lund

Åsa Johansson, forskare vid Avdelningen för inflammationsforskning på Biomedicinskt Centrum vid Lunds universitet har fått det skandinaviska NYCOMED-priset för sin avhandling. Priset delas ut vartannat år till det bästa avhandlingsprojektet i reumatologi under perioden.

Priset är på 100.000 norska kronor och Åsa Johansson delar det med en isländsk reumatolog, Ger_ur Gröndal. Åsa Johansson disputerade i oktober förra året. I sin avhandling har hon gjort experimentella studier på möss för att hitta genetiska faktorer för ledgångsreumatism. Åsa Johansson ska fortsätta sin forskning om ledgångsreumatism hos människa och utnyttja kunskap från de experimentella fynden. Hon ska undersöka såväl svenska som mexikanska patienter med sjukdomen.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-06-13