Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-06-14
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Filosofikongress ordnas i Lund
den största någonsin i Sverige

Hundratals filosofer från hela Europa samlas nu i Lund. Filosofiska institutionen vid Lunds universitet är nämligen värd för den fjärde europeiska kongressen för analytisk filosofi, ECAP 4, som pågår den 14-18 jun

Organisationen har varit verksam sen början av 1990-talet och ordnar en stor kongress vart tredje år. Det är första gången den äger rum i Sverige och det är också den största filosofikongress som ordnats här i landet. Kongressen samlar ca 400 deltagare av vilka de flesta kommer att medverka med föredrag.

Programmet är uppdelat i fem sektioner, bland dem filosofins historia, språkfilosofi och medvetandefilososofi. Flera av dessa deldiscipliner är tvärvetenskapliga. Språkfilosofi har t. ex. nära beröring med lingvistik, medvetandefilosofi vetter åt ämnen som kognitionsforskning och neurofysiologi. Praktisk filosofi har kopplingar till statskunskap och nationalekonomi. En central uppgift för logiken är att analysera matematikens grundvalar.
I programmet ingår också tre specialiserade workshops - om rättsfilosofi, jämlikhetsbegreppet och om sanning.
Bland föreläsarna finns flera kända och framstående filosofer, t.ex. Nancy Cartwright, Philippa Foot och Timothy Williamsson.

- Analytisk filosofi är som starkast i anglosaxiska och skandinaviska länder. I de senare har den dominerat universitetsforskningen och utbildningen. Under de senaste decennierna har den analytiska filosofin också varit på stark frammarsch på kontinenten, säger Wlodek Rabinowicz, professor i filosofi vid Lunds universitet och president i ECAP under denna mandatperiod.


För mer information m kongressen: Caj Strandberg, 046/222 32 68 el Jonas Josefsson, 046/222 75 96. Kongressprogrammet finns även på hemsidan: www.dif.unige.it/esap/ecap4.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-06-14