Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-06-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Storsatsning på Strategiskt Forskningscentrum för stamcellsforskning vid Lunds universitet

Glädjen och stoltheten är stor på Lunds universitet i dessa dagar. Stiftelsen för Strategisk Forskning har valt Lund som säte för ett av de sex strategiska forskningscentrum som stiftelsen nu inrättar inom livsvetenskaperna i Sverige. Fem av dem är inom biomedicin och det som inrättas i Lund gäller stamcellsbiologi och cellterapi. Satsningen är värd ca 110 miljoner kronor under en sexårsperiod. Tre centrum inrättas vid KI i Stockholm och ett vid Uppsala universitet.

Målet för det centrum som nu inrättas i Lund är att utveckla stamcellsbaserad terapi för hematologiska och neurologiska sjukdomar. Strategiska Stiftelsen satsar 60 miljoner kronor och sedan går Medicinska fakulteten och Universitetssjukhuset i Lund in med resterande medel.
- Strategiska Stiftelsens satsning på strategiska forskningscentrum är de mest prestigefyllda som någon gång har tilldelats livsvetenskaperna, säger en glad Sten Eirik Jacobsen, professor i stamcellsbiologi i Lund, och huvudman för projektet.
- Att stiftelsen har valt ut oss betyder inte bara att vi får ett stort anslag, det är också ett viktigt erkännande av vår forskning. Nu får vi möjligheter att rekrytera forskare internationellt.
- Detta är ett bevis på att den unika satsningen på BMC i Lund och den nära kopplingen mellan den kliniska och experimentella biomedicinska forskningen är mycket lyckad, fortsätter Sten Eirik Jacobsen.
Ett tiotal forskargrupper står bakom ansökan och det innebär att totalt kommer ca 100-150 forskare att vara engagerade i verksamheten på det strategiska forskningscentrumet. Bland de ledande forskarna finns också professorerna Anders Björklund och Olle Lindvall som forskar om nya behandlingsmetoder mot neurologiska sjukdomar.
Pengarna till stamcellsforskningen kommer att gå till att etablera nya forskargrupper och till att köpa utrustning. Det handlar om mycket avancerad och dyrbar teknologi.

Konkurrensen om anslagen har varit stenhård. Stiftelsen fick in 112 ansökningar och av dem valdes 17 grupper ut som sedan rangordnades av en internationell expertpanel.
-- Det är en oerhörd glädje för Lunds universitet att stamcellsforskningen, som hos oss har en direkt koppling till behandling av svåra sjukdomstillstånd, får detta kraftfulla stöd, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.
- Forskningsanslag i denna storleksordning får bara de allra bästa forskargrupperna och det visar att satsningen på ett Biomedicinskt Centrum, där världsledande medicinsk grundforskning samverkar med kliniskt inriktad forskning och sjukvården är helt rätt.
Sjukhusdirektör Leif Granath påpekar att stamcellsforskningen har Universitetssjukhusets fulla stöd och han tror att den på sikt kommer att bli till stor nytta för patienterna och sjukvården.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-06-19