Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-08-05
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Hett forskarfynd i Lund:
Nervceller nybildas efter stroke

Nervceller nybildas i den vuxna hjärnan efter ett stroke och vandrar till det skadade området. En del av dem utmognar till samma typ av nervceller som förlorats vid strokeattacken. Denna princip för hjärnans självläkning har för första gången visats av en forskargrupp inom restorativ neurologi vid Lunds universitet. Deras arbete publiceras nu i den ansedda tidskriften Nature Medicine.

I Lundagruppen ingår professor Olle Lindvall, docent Zaal Kokaia och doktorand Andreas Arvidsson. Deras fynd har redovisats på internationella forskarmöten och mött stort intresse. Om man kan kartlägga de mekanismer som styr hjärnans självläkning och stimulera processen så skulle detta kunna leda till helt nya principer för behandling av stroke och andra skador i hjärnan. Fyndet är det första exemplet på att den vuxna hjärnans egna stamceller aktiveras vid skador och bildar nya nervceller som försöker ersätta de celler som dött.

- Vi blev själva överraskade och vi tror att vi är en grundläggande biologisk princip på spåren, säger Olle Lindvall. Men det är många pusselbitar som ska på plats innan fynden kan resultera i nya metoder att behandla till exempel stroke.

Under de senaste åren har flera forskargrupper rapporterat om nybildning av nervceller i ett hjärnområde som heter hippocampus och som anses vara säte för viktiga minnesfunktioner.

- Men vi har arbetat med ett område i hjärnan som heter striatum. Vid ett stroke skadas ofta striatum och den närliggande hjärnbarken. Ingen har tidigare visat nybildning av nervceller i striatum, berättar Zaal Kokaia.

Lundagruppens studier, som har gjorts på råttor, visar dock att från stamceller i detta område bildas nya nervceller strax efter en stroke.

- Dessutom fann vi att de nya cellerna vandrar till skadeområdet och att en del av dem utmognar till samma typ av nervceller som dog vid skadan, berättar Olle Lindvall. Ett sådant resultat hade vi inte vågat hoppas på och vi tycker det är mycket spännande.

Kan detta förklara den spontana förbättring som inträffar både hos människor och försöksdjur efter ett stroke?

- Det har vi inte visat ännu. Vi tror att nybildningen av nervceller spelar en roll men troligen är det flera faktorer som samverkar, säger forskarna försiktigt. Antalet nybildade celler är ganska litet och räcker inte för att ersätta de celler som förlorats. De nya cellerna tycks i alla fall ha god överlevnadsförmåga.

Andreas Arvidsson menar att nästa viktiga uppgift blir att ta reda på vilka mekanismer som stimulerar stamcellerna att börja dela sig, som lockar de nya cellerna att ge sig iväg i riktning mot skadeområdet och inte dra iväg någon annanstans, och som styr deras utmognad till rätt typ av nervceller.

Kommer denna kunskap att få någon klinisk betydelse? Zaal Kokaia berättar att stroke efter hjärtsjukdom och cancer är den vanligaste dödsorsaken i industriländerna. Bara i Sverige drabbas årligen uppemot 30.000 människor av stroke. Mer än två tredjedelar av dem som överlever uppvisar mer eller mindre allvarliga handikapp.

Jo, forskarna är optimistiska. Så småningom kommer detta och andra resultat att kunna omsättas i nya behandlingsmetoder.

- Det är sannolikt att den självläkningsförmåga som vi nu har visat på råttor är densamma hos människa, säger Olle Lindvall. Han tror att vid sidan av genterapi och celltransplantation kommer stimulering av hjärnans egen reparationsförmåga att i framtiden kunna användas både vid skador och sjukdomar i hjärnan.

- Det ska bli intressant att se om självläkningen varierar med åldern och är aktivare hos yngre. Vi ser ju att yngre strokepatienter hämtar sig bättre och snabbare än de äldre, säger han.

Strategiska Stiftelsens kraftiga satsning på ett centrum för stamcellsforskning i Lund underlättar för - och stimulerar förstås lundagruppen att gå vidare i utforskningen av hjärnans inneboende förmåga att själv läka skador. Och är det möjligt att påverka den processen?

- Stamcellsforskningen har en enorm potential och vi är bara i början, säger Olle Lindvall och hans kollegor entusiastiskt.Professor Olle Lindvall träffas på tel 046-222 05 43
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-08-05