Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-08-22
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Boel Flodgren vädjar om
hyresrum till nya studenter

I ett upprop går rektor Boel Flodgren nu ut och vädjar till personal vid Lunds universitet om hjälp att lösa den akuta bostadskrisen och bristen på studentrum.


- Jag ber alla anställda att inventera sin egen och sina grannars möjlighet att upplåta ett rum för åtminstone ett par veckor. I första hand handlar det om utländska utbytesstudenter som behöver tak över huvudet, men också om våra inhemska studenter.

Som vanligt de senaste åren slår bostadsbristen i Lund hårt mot de nya studenterna, i år också mot utbytesstudenterna.
- Detta är extra allvarligt eftersom vi garanterar utbytesstudenterna bostad, och förutsätter att våra egna studenter som åker ut tas emot lika väl, säger Boel Flodgren.
I år har det dock kommit fler utbytesstudenter än beräknat och det har varit stora problem med att få fram rum. Genom att ett 70-tal rum ställs i ordning på S:t Lars-området löses dock en del av problemen.
- Men rummen blir inte färdiga förrän en bit in i september, och därför kan vi behöva tillfälliga bostäder även till dessa studenter, säger Boel Flodgren.
Men inte bara utbytesstudenter lider brist på rum. Också många nya inhemska studenter som kommer vid terminsstarten saknar bostad.
- Därför vädjar jag nu om våra anställdas hjälp också för dessa studenter. Det är en stor hjälp även om man bara kan upplåta ett rum några veckor eller någon månad. Trycket på bostadsmarknaden brukar lugna ner sig en bit in på terminen, säger Boel Flodgren.

Den som vill hyra ut rum kan vända sig till:
International Housing Office, e-post: IHO_rum@intsek.lu.se
Internationella sekretariatet tel: 046 - 222 03 47 eller 046 - 222 34 59 eller e-post: intsek@intsek.lu.se
Studenternas Bopoolen har tel: 046 - 222 04 40 (den som vill hyra ut lämnar namn och nummer och blir uppringd) samt och e-postadress: bopoolen@lus.lu.se



Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-08-22