Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-08-26
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Två utrikesministrar besöker Lund

Den svenska utrikesministern Anna Lindh och hennes brittiske kollega Jack Straw gör tillsammans ett kort besök vid Lunds universitet torsdagen den 29 augusti. Besöket arrangeras av Centrum för Europaforskning i samarbete med Utrikespolitiska föreningen och Socialdemokraterna i Skåne.

Anna Lindh och Jack Straw deltar i den regionala EU-konferensen i Helsingborg den 29-30 augusti. Konferensen, Partners in Prevention, handlar om olika möjligheter att förebygga konflikter.

Professor Magnus Jerneck, föreståndare för Centrum för Europaforskning, berättar att besöket i Lund främst initierats av Jack Straw som har haft önskemål att träffa studenter och lärare och tala Europafrågor med dem.

Jack Straw utnämndes till utrikesminister i juni 2001. Dessförinnan var han inrikesminister i fyra år. Han valdes in i parlamentet, för Blackburn, redan 1979. Han har studerat vid Leeds University och är utbildad jurist. Jack Straw har också ett förflutet som studentpolitiker och var 1969-71 ordförande i National Union of Students.

Besöket i Lund äger rum på hörsalen i Eden, Paradisgatan 5, och startar kl 17.00. Anna Lindh inleder med ett kort anförande om Europapolitik och därefter kommer Jack Straw att ge brittiska perspektiv på Europapolitiken. Tiden mellan 17.30 och 18.15 vill de båda ministrarna ägna åt en frågestund och diskussion med publiken.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-08-26