Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-08-29
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Studenter ska ge betyg åt Lunds universitet

Nu ska studenterna vid Lunds universitet få utvärdera sina utbildningar. I höst inför universitet examensenkäter på prov.

- Vid flera europeiska universitet är examensenkäter en mycket viktig del av kvalitetsarbetet och de kommer kanske att bli det i Lund också, berättar Karl-Axel Nilsson, chef för utvärderingsenheten. Genom enkäterna får man reda på vilka kunskaper som studenterna tycker är viktiga och om de anser att de har fått dessa kunskaper i sin utbildning.

Idén kommer från ett europeiskt benchmarking-projekt, där 17 europeiska universitet samarbetar för att sprida god praxis.
- Lunds universitet ligger i jämförelse långt fram i kvalitetsarbetet, säger Karl Axel Nilsson. Därför var många förvånade över att vi inte redan använde examensenkäter som utvärderingsinstrument.

Vid ett fåtal utbildningar, exempelvis i medicin, använder man sig redan av examensenkäter men nu ska man prova förfarandet inom hela universitetet.
Enkäterna har utformats i samråd med de olika fakulteterna och ska delas ut när studenterna hämtar sin examen.

För ytterligare information kontakta Karl-Axel Nilsson, chef för utvärderingsenheten
Tel 046/222 70 39, e-post Karl-Axel.Nilsson@evaluat.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-08-29