Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-09-05
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Lunds universitet får stor donation
till äldrevårdsforskning

En eller två nya professurer inom områdena äldrevård och gerontologi kommer att inrättas vid Lunds universitet. Detta står klart sedan universitetet fått en donation på tre miljoner kronor om året från Stiftelsen Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond och Föreningen för Äldrevård och Gerontologi.

Stiftelsen Ribbingska Sjukhemmets Minnesfond och Föreningen för Äldrevård och Gerontologi har som mål att främja forskning och utvecklingsprojekt inom äldrevården. Sedan 1974 har man drivit verksamheten vid Gerontologiskt Centrum i Lund. Genom ett nytt avtal ska nu den verksamheten integreras i Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Universitetet ska ta över den gamla verksamheten vid Gerontologiskt Centrum, men man ska också gjuta nytt liv i forskningen genom att inrätta en ny professur inom området för äldrevårdsforskning. Den nya professuren kommer att gå under namnet Maria och Seved Ribbings professur i äldrevård och gerontologi, och förhoppningsvis kommer ytterligare en professur att inrättas under samma beteckning.

Verksamheten ska placeras inom ramen för Vårdalinstitutet vid Medicinska fakulteten där man har en forskningsplattform med särskild inriktning mot äldre.
- Detta är en fantastisk möjlighet, både för Lunds universitet och för
Gerontologiskt Centrum, att kraftsamla forskningen om äldre och åldrandet och
särskilt att närma den gerontologiska forskningen till forskningen om äldres vård och omsorg, säger professor Ingalill Rahm-Hallberg, koordinator för Vårdalinstitutet.
- Vi kan förhoppningsvis också inom Vårdalinstitutet förstärka samarbetet och ytterligare utveckla pågående äldreforskning med annan samhälls- och humanistisk forskning med inriktning mot äldre och äldres vård och omsorg.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-09-05