Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-09-23
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Skånska utflykter på Geologins Dag

På lördag den 28 september arrangeras Geologins Dag för andra gången. Då hoppas geologerna att skåningarna ska gå man ur huse för att upptäcka landskapets geologi.

Det som kanske ger Geologins Dag en egen profil är att ämnet lämpar sig så väl för exkursioner och utflykter. I år kan man t ex besöka dinosauriernas djungelträsk i kolbrottet i Lunnom i sällskap med geologerna Anders Alhberg och Ingela Olsson. Eller känna årtusendenas vingslag när Dan Hammarlund och Mats Rundgren gör torvborrningar på Barsebäcks Mosse.

Det går också att vandra torrskodd på havets botten i Bäckahallen över förstenade vågmärken. Liksom förra året blir det en geologisk stadsvandring i Lund och en busstur till geologiska sevärdheter i närområdet. SGUs Geologiska museum på Kiliansgatan håller öppet hus; allmänheten kan ta dit sten-, mineral- och fossilfynd och få dem bestämda av experter. På Malmöhus slott bjuds det på en geologisk utställning bl a med fossiljakt för barn.

Detta som ett axplock ur programmet, som finns på på www.geol.lu.se. Den som vill veta vad som händer på andra orter i landet kan söka på www.geologinsdag.nu

I Skåne är Geologins Dag ett samarrangemang mellan Lunds universitet, Sveriges Geologiska Undersökning och Sydsten.

www.geol.lu.se
www.geologinsdag.nu


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-09-23