Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-10-17
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

26 nya professorer installeras vid Lunds universitet

Vid höstens professorsinstallation I morgon fredag den18 oktober, kommer
26 professorer att installeras i sina ämbeten av rektor, professor Boel Flodgren.

Installationen äger rum kl 16.00 (precis) i universitetets aula. Som representant för de nyinstallerade föreläser professor Fredrik Leeb-Lundberg under rubriken

"En molekylär äventyrsfärd"

Lunds universitets studentkårers ordförande, Mikael Härdig, hälsar de nya professorerna välkomna och professor Christina Carlsson Wetterberg svarstalar. De nyinstallerade professorerna Göran Söllscher och Asger Svendsen medverkar med musikaliska inslag Akademiska kapellet medverkar under ledning av tf dir musices Patrik Andersson..
Möjlighet ges att fotografera installandi i universitetsbyggnaden i samband med att processionen gör sig i ordning kl 15.30. Efter installationen anordnas en mottagning i universitetshuset till vilken alla är välkomna.

Professorer som installeras
Medicinska fakulteten::
LEIF BJERMER (allergi- och astmaforskning), ULF GERDTHAM (folkhälsovetenskap)
FREDRIK LEEB-LUNDBERG (molekylär och cellulär fysiologi)
CARL GÖRAN SVEDIN (barn- och ungdomspsykiatri)
Humanistiska fakulteten:
KRISTIAN GERNER (historia), ANDERS SALOMONSSON (etnologi)
Samhällsvetenskapliga fakulteten:
CHRISTINA CARLSSON WETTERBERG (genusvetenskap), OLE ELGSTRÖM (statsvetenskap), PER-OLOF HALLIN (ulturgeografi och ekonomisk geografi)
KJELL HANSSON (socialt arbete, ssk psykosociala metoder, absens),
KRZYSZOF NOWICKI (statistik)
Naturvetenskapliga fakulteten:
PETER EKSTRÖM (zoologi, ssk funktionell morfologi)
ERIC WARRANT (zoologi, ssk funktionell morfologi)
Tekniska fakulteten:
XUE-SONG BAI (strömningsteknik), ROBERT BJÄRNEMO (maskinkonstruktion)
PER HAMMER (teknisk akustik), STAFFAN HANSEN (oorganisk kemi)
JOHAN M KARLSSON (teletrafiksystem), PER KRISTIANSSON (tillämpad kärnfysik)
FABIAN MAUSS (kemisk förbränningsfysik), LARS J NILSSON (miljö- och energisystem)
STAFFAN NILSSON (teknisk analytisk kemi med inriktning mot mikroanalytisk kemi)
ERIK SWIETLICKI (aerosolfysik, spec atmosfäriska aerosoler)
GUN TRÄGÅRDH (livsmedelsteknik)
Musikhögskolan:
ASGER SVENDSEN (träblås), GÖRAN SÖLLSCHER(gitarr)

Med vänlig hälsning
Karin Dahlgren

OBS!
Rektor Boel Flodgrens välkomsttal finns att avhämta hos rektors sekr 18/10 efter 11.00.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-10-17