Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-10-18
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Allan Larsson ny ordförande i Centrum för Europaforskning

Allan Larsson har sagt ja till att bli ordförande för Centrum för Europaforskning, CFE, vid Lunds universitet.


- Allan Larssons kompetens och erfarenhet från EU och samhällsarbete i stort är ovärderlig för Centrum för Europaforskning. Han är en stark Europaprofil och har högt anseende ute i Europa, säger rektor Boel Flodgren.

Allan Larsson, som har tilldelats professors namn, är född 1938 och har gjort karriär inom flera områden. Han har varit journalist, statssekreterare, finansminister, riksdagsman och haft uppdrag i många olika styrelser. Nu är han bl.a. ordförande i styrelsen för Sveriges Television. Han har också haft många internationella uppdrag och är bl.a. medlem i OECDs rundabordsgrupp för uthållig utveckling och även medlem i Kofi Annans expertpanel om arbetsmarknaden för ungdomar. Vidare har han varit generaldirektör vid EU-kommissionen, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor.
Centrum för Europaforskning, är en nätverksorganisation där forskare från de samhällsvetenskapliga, humanistiska och juridiska fakulteterna samverkar. Syftet är att främja forskning och utbildning om Europa inom universitetet och att utveckla kontakterna med omvärlden.
- Vi är mycket glada att Allan Larsson har åtagit sig ordförandeskapet i CFE. Han har en imponerande meritlista och stort engagemang i Europafrågor, säger professor Magnus Jerneck, föreståndare för Centrum för Europaforskning.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-10-18