Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-10-30
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Valförsamlingen säger ja till Göran Bexell som ny rektor vid Lunds universitet

Valförsamlingen för rektorsvalet vid Lunds universitet beslöt på onsdagen att säga ja till Göran Bexell, professor i etik, som ny rektor. Han var den ende kandidat som fördes fram av universitetsstyrelsens beredningsgrupp.

Men valförsamlingen var inte enhällig och frågan avgjordes efter en sluten votering med 39 röster för Bexell och 25 röster emot . 7 ledamöter röstade blankt.
Flera av ledamöterna hade kritiska synpunkter mot hela valprocessen och hur den har drivits. Valförsamlingen beslöt också att senare komma med ett gemensamt uttalande och föra fram denna kritik.
Nästa steg i valprocessen tas på universitetsstyrelsens möte den 11 november. Då kommer styrelsens ordförande Lennart Nilsson att föreslå styrelsen förorda Göran Bexell som ny rektor. Sedan är det regeringen som utser den nye rektorn efter Boel Flodgren och det väntas inte ske förrän i december. Boel Flodgren lämnar sin post vid årsskiftet.
Göran Bexell är född 1943 och professor i etik vid Teologiska fakulteten. Han är också ordförande i styrelsen för området humaniora och teologi.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-10-30