Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-11-27
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Framstående forskare knyts till Lunds universitet

Det är nu klart att fil. dr. Sarat Maharaj, som är specialiserad på bildkonst och kunskapssystem, knyts till Lunds universitet som professor med placering vid Konsthögskolan i Malmö.

Sarat Maharaj har sedan 1980 varit professor vid det välrenommerade Goldsmiths College i London. Han var en av curatorerna bakom årets uppmärksammade Dokumenta-utställning i Kassel. Han har även varit Research Fellow vid Jan van Eyck-Akademie i Maastricht och senast innehaft Rudolf Arnheim-professuren vid Humboldt-universitetet i Berlin.

Genom sina breda kunskaper förväntas han kunna utgöra ett viktigt tillskott till fakultetsövergripande aktiviteter inom Lunds universitet. Sarat Maharaj tillträder sin tjänst vid årsskiftet.


Ytterligare information: Gertrud Sandqvist, prefekt på Konsthögskolan,
tel 040-32 57 06, e-post gertrud.sandqvist@khm.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-11-27