Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-12-04
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Valet av ny prorektor vid Lunds universitet skjuts upp

.

Lunds universitets styrelse kommer inte att utse en ny prorektor förrän i början av nästa år. Regeringen väntas inte utse professor Göran Bexell till ny rektor för Lunds universitet före den 19 december och därmed är det inte möjligt att utse en ställföreträdare för honom på universitetsstyrelsens möte den 16 december. Valförsamlingens möte den 9 december har därför ställts in. Ett andra skäl till att skjuta på beslutet om ny prorektor är att diskussioner med Göran Bexell har aktualiserat frågan om universitetsledningens organisation. Det finns önskemål att bredda och förstärka ledningen och beslut om detta måste tas i universitets-styrelsen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-12-04