Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-12-13
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Nobelpristagare föreläser i Lund

Nobelpristagare föreläser i Lund

Två av årets Nobelpristagare besöker Lunds universitet och håller föreläsningar. Medicinpristagaren professor Robert Horvitz, MIT i USA, föreläser måndagen
den 16 dec kl 15.00-16.00 i aulan, Universitetssjukhuset i Lund, över ämnet Worms, Life and Death. Arrangör är Medicinska fakulteten.
Kemipristagaren professor Kurt WŸthrich, ETH i ZŸrich, föreläser onsdagen
den 18 dec kl 13.15 i sal A på Kemicentrum om NMR studies of structure and funktion of biological macromolecules. Hans besök arrangeras av Kemiska Föreningen i Lund.
Fysikpriset uppmärksammas med en föreläsning av Per Carlson, professor i elementärpartikelfysik på KTH den 18 december kl 15:15 i B-huset på Fysiska institutionen. Föreläsningen heter The 2002 Nobel Prize in Physics och riktar
sig även till allmänheten. Samtliga föreläsningar är offentliga.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-12-13