Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-12-13
Jimmie Kristensson 046-222 94 58
jimmie.kristensson@info.lu.se

Fiskodling i rymden
Lundastudenters projekt till final i rymdtävling

Studenterna Melker Pettersson och Bjarte Solheim på Fysiska institutionen vid Lunds universitetet har gått till final i en stor tävling i regi av European Space Agency, ESA. De tävlar med ett experiment som handlar om att föda upp multipla generationer fisk på rymdstationen ISS.Tävlingen avgörs i slutet av året och första pris är ett års forskning på ESA i Holland, där experimentet vidareutvecklas i samarbete med ESA:s experter. Vinnarna får skicka experimentet till den bemannade rymdstationen ISS.

Magisterstudenterna Melker Pettersson och Bjarte Solheim har undersökt hur fiskar beter sig i tyngdlöshet. På så vis hoppas de kunna skapa optimala förhållanden för att odla fiskar i rymden. Undersökningarna har tidigare gjorts i tyngdlöshet med ESA:s parabelflygningar i Frankrike.

Oavsett hur länge människor stannar i rymden är vatten ett måste för deras överlevnad. Intensiva odlingar av fisk är möjligt med enbart fem liter vatten per fisk. Det bästa skulle vara att odla fiskar i sötvatten och sedan genom reningsprocesser använda samma vatten som dricksvatten.

Fiskar använder sig av ett speciellt referenssystem som ger dem information om gravitationens rikting. När fiskarna utsätts för tyngdlöshet får de ett stressat rörelsemönster och börjar göra loopar eller rollar. Melker Pettersson och Bjarte Solheim har skapat ett virtuellt referenssystem som kan ersätta fiskarnas eget. De använder sig av en tydlig ljuskälla som riktas mot fisken. Fisken rättar sig sedan efter ljuskällan genom att alltid få den mot ryggen. Om ljuskällan flyttas 180 grader runt akvariet så vänder sig fisken 180 grader runt sin kroppsaxel. På så vis har Melker Pettersson och Bjarte Solheim uppnått en fungerande miljö för fiskar i tyngdlöshet under dagsljus.

Fiskar har svårt för att orientera sig i totalt mörker. För närvarande håller Melker Pettersson och Bjarte Solheim på att utveckla ett testsystem som ska kunna användas för att hitta en ljussättning som kan representera natt. De har i experiment funnit fysiska strukturer som gör det möjligt för fiskarna att till viss del kunna orientera sig i både tyngdlöshet och mörker. Forskarna vet inte hur fiskar påverkas av tyngdlöshet på lång sikt. Melker Pettersson och Bjarte Solheim vill i sitt experiment för första gången föda upp två generationer fiskar i rymden, för att se hur tyngdlösheten påverkar avkomman. Detta är ett viktigt steg för att i framtiden kunna ha en fungerande fiskodling i rymden.

För mer information kontakta Melker Pettersson på telefon 040-97 12 97 eller mobil 0704-18 47 45 e-post melker@pettersson.vg. Bjarte Solheim på
telefon 00 33 388 22 48 10 eller mobil 00 33 687 64 87 61 (Frankrike) e-post bj@rte.gs


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-12-13