Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2002-12-19
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Boel Flodgren blir hedersdoktor vid kanadensiskt universitet

Professor Boel Flodgren, avgående rektor vid Lunds universitet, har utsetts till hedersdoktor vid McGill University i Montreal, Canada. Promotionen sker i mars månad år 2003. McGill är liksom Lunds universitet medlem i Universitas 21, ett internationellt nätverk av ledande forskningsintensiva lärosäten.

I motiveringen heter det att McGill vill uppmärksamma personer vars prestationer är så excellenta att de fungerar som föredöme och inspiration för universitetets studenter och genom att hedra sådana personer så hedras också universitetet.
McGill grundades 1813 när James McGill, en skotsk immigrant, donerade mark och pengar till ett lärosäte där den engelsktalande befolkningen skulle få högre utbildning.
I dag är McGill ett stort och blomstrande universitet med 22 fakulteter och specialhögskolor och ca 29.000 studenter. Nästan en femtedel kommer från länder utanför Kanada och USA. McGill har avtal med Lunds universitet om studentutbyte och tar varje år emot studenter från Lund.
Universitas 21 som står för ” Universitet i det tjugoförsta århundradet” grundades i slutet av 1990-talet på initiativ av universitetet i Melbourne. Det betår i dag av dag 18 medlemsuniversitet från tio länder och Lunds universitet är enda medlemmen från Norden. U 21 har tillsammans ca en halv miljon studenter och ca 44.000 forskare. Fort-och vidareutbildning över Internet är kärnverksamheten i samarbetet.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2002-12-19