Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-01-02
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Nya hedersdoktorer i juridik vid Lunds universitet

Juridiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett två nya hedersdoktorer. Den ene är Torbjörn Vallinder, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och den andre är Lars Björne, professor i rättshistoria vid Åbo universitet.

Torbjörn Vallinder är född 1925. Han räknas som en av landets främsta auktoriteter inom området yttrandefrihet och har deltagit i lagstiftningsarbetet kring detta. Hans bok Nio edsvurna män. Jury och tryckfrihet i Sverige 1815-2000 är en historik över och analys av tryckfrihetsjuryn och tryckfrihetsrätten i Sverige. Såväl före som efter sin pensionering har Torbjörn Vallinder ägnat sig åt juridiskt relevant forskning och har gjort flera internationellt erkända insatser i gränsområdet mellan juridik och statsvetenskap. Han har också varit redaktör för Statsvetenskaplig Tidskrift.

Lars Björne har under hela 1990-talet ägnat all sin forskningstid åt en kartläggning av den nordiska rättsvetenskapens historia. Det första bandet, Patrioter och institutionslister. Den nordiska rättsvetenskapens historia, utkom1995 och därefter har ytterligare två band kommit ut. Björne arbetar nu med det sista bandet och har vid seminarier och konferenser visat att han med detta kommer att fullfölja ett viktigt verktyg för förståelsen av de nordiska rättskulturernas likheter och skillnader. Lars Björne samarbetar med rättshistorikerna i Lund sedan mer än 20 år tillbaka.

Lunds universitets doktorspromotion år 2003 äger rum onsdagen den 28 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-01-02