Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-01-08
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

107 svenska dialekter på nätet

Nu kan svenska dialekter höras på nätet. Fonetikforskare vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor vid universiteten i Stockholm och Umeå samlat dialektprover i en databas som finns tillgänglig på Internet. Människor från 107 orter har intervjuats och resultatet kan höras på http://www.swedia.nu

I databasen finns dialektprover från 107 orter över hela Sverige och svensktalande Finland på nätet. På varje ort kan man lyssna på inspelningar av både äldre och yngre, kvinnliga och manliga talare. Dialektdatabasen har tagits fram inom Swedia 2000, ett samarbetsprojekt mellan fonetikforskare vid universiteten i Stockholm, Lund och Umeå.

De röda prickarna på kartan markerar de orter där inspelningar gjorts. Alla ortnamn finns på internet-sidan.

Det är delar av dessa inspelningar som nu gjorts tillgängliga på nätet. På varje ort finns inspelningar, vanligen korta berättelser, av en äldre kvinna, en äldre man, en yngre kvinna och en yngre man. Till varje dialektprov finns också en översättning och en transkription som återger uttalet i skrift.

I databasen finns dessutom annan information - bl a om dialekter rent allmänt, man får veta hur inspelningarna gick till och man får fakta om de orter som ingår i undersökningarna. Så småningom ska informationen också utökas med korta beskrivningar av de karaktäristiska uttalsdragen i varje dialekt.

Avsikten med dialektdatabasen är att göra kunskap om våra nutida dialekter tillgänglig för allmänheten men också i andra sammanhang, inte minst inom skolan och annan typ av utbildning.

Arbetet med databasen ingår som en del i Swedia 2000, som också har forskning kring nutida svenskt uttal som mål. Projektet med den fullständiga titeln Swedia 2000, De svenska dialekternas fonetik och fonologi runt år 2000 finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.
 


För ytterligare information, kontakta

i Umeå:
Eva Strangert
eva.strangert@ling.umu.se
http://www.ling.umu.se/hem

i Stockholm:
Olle Engstrand
olle@ling.su.se
eller
Anders Eriksson
anders@ling.su.se
http://www.ling.su.se/fon/index.html

i Lund:
Gösta Bruce
gosta.bruce@ling.lu.se
http://www.ling.lu.sePressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-01-08