Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-01-10
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Fyra milj kr i stöd från Sparbanksstiftelsen Skåne
till att kommersialisera forskaridéer vid Lunds universitet

För att öka förutsättningarna att kommersialisera forskaridéer vid Lunds universitet har Sparbanksstiftelsen Skåne lämnat LUAB, (Lunds Universitets Utvecklings AB) ett anslag på fyra miljoner kronor. Pengarna kommer att överbrygga den ”felande länken” vid start av nya innovativa bolag.


Från idé till framgångsrikt företag är en lång process för en entreprenör. De flesta idéer kommer inte ens över barriären till bolagsbildning. Skälet är att de saknar de första 100.000 till 1 miljon
kronor som behövs för t.ex. patentkostnader, marknadsundersökningar och prototypframtagning, säger Per-Olof Hegg, chef för Näringslivsenheten vid Lunds universitet.
- Sparbanksstiftelsen Skånes anslag gör det möjligt för Lunds universitet att genom sina holdingbolag väsentligt öka genomflödet av idéer och därmed skapa värden för universitetet och svenskt näringsliv, säger Bertil Åkeson, Sparbanksstiftelsen Skåne.

Sparbanksstiftelsen
Sparbanksstiftelsen Skåne är tillsammans med ytterligare tio sparbanksstiftelser den största enskilda ägaren i FöreningsSparbanken AB.
Sparbanksstiftelsen Skåne har till uppgift att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom regionen. Ur avkastningen av stiftelsens aktiekapital delar stiftelsen ut kontanta anslag till institutioner eller personer.

LUAB
LUAB (Lunds Universitets Utvecklings AB) är ett holdingbolag, som ägs av Lunds universitet.
- Vi vill utveckla det bästa av två världar genom att fungera som en bro mellan näringsliv och akademisk miljö. LUAB är en katalysator för affärsidéer och uppfinningar samt en plattform för bl.a. forskare som vill finna affärsmöjligheter i sin forskning. Naturvetenskap, humaniora eller samhällsvetenskap - LUAB skall stödja och utveckla idéer inom all akademisk verksamhet, säger Per-Olof Hegg.

För mer info: Per-Olof Hegg ,tel 046-222 12 70, 0709-46 99 95 eller Bertil Åkeson, tel 040/15 01 41Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-01-10