Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-01-15
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds universitets rektor beklagar Tobiasstiftelsens beslut

Lunds universitets nye rektor Göran Bexell beklagar Tobiasstiftelsens beslut att dra tillbaka sitt erbjudande om en donation till stamcellsforskningen vid universitetet.

Lunds universitets nye rektor Göran Bexell beklagar Tobiasstiftelsens beslut att dra tillbaka sitt erbjudande om en donation till stamcellsforskningen vid universitetet.
- Det är tråkigt att en så viktig finansiär har uppfattat den långsamma hanteringen som brist på intresse. Självfallet har Lunds universitet det största intresse av finansiellt stöd till forskning och stamcellsforskningen är nytt och intressant område med stor potential.
Göran Bexell framhåller också att de berörda forskarna inte har någon som helst del i att hanteringen av ärendet dragit ut på tiden. Han tycker det är mycket beklagligt om de går miste om donationen.
- Vi kommer att ta det här till intäkt att se över våra rutiner angående hantering av bidrag och donationer, lovar han. Donatorer ska kunna känna sig säkra på att deras bidrag är välkomna och används på bästa sätt inom forskningen vid universitetet. Jag hoppas att det inträffade inte ska ligga Lunds universitet till last i våra fortsatta kontakter med Tobiasstiftelsen.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-01-15