Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-01-23
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Göran Grosskopf blir hedersdoktor i Lund

Professor Göran Grosskopf är en av den Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer i år. Fram till årsskiftet var han Tetra Lavals styrelseordförande. De övriga två är Lennart Wolgemuth, direktör vid det Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och professor Thomas Mathiesen från universitetet i Oslo.

Göran Grosskopf har på ett framgångsrikt sätt lyckats kombinera en akademisk karriär med en bana i näringslivet.
- Genom sitt engagemang och kloka råd för ekonomisk forskning och utbildning i Lund har han gjort en värdefull insats för Ekonomihögskolans utveckling, står det i fakultetens motivering.
Inom akademien har Göran Grosskopf arbetat som professor i rättsvetenskap i Umeå 1976-83, professor i handelsrätt i Lund (1983-83) och professor i skatterätt i Göteborg (1984-90).
Samtidigt har han medverkat i en rad olika styrelser, både i företag och andra organisationer. Bland dessa kan nämnas att han suttit som ledamot i Vladimir Putins råd för utländska investeringar.
Under perioden 1993-2002 var han styrelseordförande för Tetra Laval.

Lennart Wohlgemuth, direktör vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala, har under lång tid verkat för att stimulera utveckling i fattiga länder genom att betona forskning och utbildning som viktiga delar i svensk biståndsverksamhet. Han var en viktig inspiratör när den Nationalekonomiska institutionen vid Lunds universitet var med om att bygga upp forskarkompetens vid universitetet i Dar es Salam under 1980- och 90-talet.

Thomas Mathiesen, professor i Rättssociologi vid universitetet i Oslo, är internationellt känd för sin forskning om fängelser och fängelsestraff. Sedan 80-talet har han han forskat kring medier, modern informationsteknologi och övervakningssystem, inte minst inom Schengensamarbetet och kampen mot terrorism.

Doktorspromotionen äger rum onsdagen den 28 maj.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-01-23