Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-01-28
Jimmie Kristensson 046-222 94 58
jimmie.kristensson@info.lu.se

Unik kurs om förutsättningarna för liv i universum

För första gången vid Lunds universitet, och i Sverige, ordnas en avancerad mångvetenskaplig kurs i astrobiologi, vilket handlar om förekomsten och uppkomsten av liv i universum.

- Det torde vara första gången, i Sverige, som en forskningsanknuten kurs i astrobiologi ordnas genom den här typen av samarbete, säger Dainis Dravins, professor i astronomi vid Lunds universitet.

Kursen, som startade i januari, är på 5 poäng och ges för första gången under vårterminen. Den är ett resultat av ett samarbete mellan Institutionerna för astronomi, cell- och organismbiologi, geologi och idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet samt institut vid Köpenhamns universitet.

Bakgrunden till att kursen arrangeras är att forskningen inom området är högaktuell och går framåt i mycket snabb takt. Forskarna har under de senaste decennierna funnit mikroorganismer i djuphav och berggrund som lever oberoende av solens värme under förhållanden som liknar dem på andra planeter. Varje månad upptäcks nya planeter kring andra stjärnor än solen. Rymdsonder är på väg, eller planeras till, flera platser i solsystemet.

Trots den intensiva forskningen vet ingen om livet först uppstod på jorden eller om det kom till jorden från rymden. Det finns även en filosofisk aspekt på hur människan ska förhålla sig till eventuellt liv på andra platser än på jorden.
- Det är där idé- och lärdomshistorikerna kommer in, säger Dainis Dravins.

För att söka utbildningen krävdes förkunskaper om minst 40 poäng från naturvetenskaplig, medicinsk eller teknisk fakultet. Drygt 80 intresserade sökte de 40 platserna.

För mer information, se www.astro.lu.se eller kontakta Dainis Dravins på telefon
046-222 72 97 eller Dainis@astro.lu.sePressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-01-28