Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-04
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Tre kandidater till posten som prorektor vid Lunds universitet

Nu har rekryteringsgruppen valt ut tre kvinnor som kandidater till posten som prorektor vid Lunds universitet. De är professor Ann Numhauser-Henning, universitetslektor Paula Uddman och universitetslektor Eva Åkesson. Kandidaterna ska presenteras för valförsamlingen som sammanträder
den 11 februari.

Rekryteringsgruppen har fått i uppdrag av universitetsstyrelsen att föreslå kandidater till prorektorsposten för samråd med valförsamlingen. En utgångspunkt för rekryteringsgruppens arbete har varit att prorektor bör vara kvinna.

Ann Numhauser-Henning är född 1951 och hemmahörande vid juridiska fakulteten där hon är professor i civilrätt sedan 1992. Hon är specialiserad på arbetsrätt och leder ett stort forskningsprogram om den normativa utvecklingen inom den sociala dimensionen. Hon är prodekanus vid fakulteten sedan 1997.

Paula Uddman är född 1943 och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen. Hon har bland annat uppdrag som studierektor i statsvetenskap, prodekanus, ordförande i ledningsgruppen för journalistutbildningen och ledamot av universitetsstyrelsen.

Eva Åkesson är född 1961 och är universitetslektor i kemisk fysik. Halva sin tid ägnar hon åt forskning i kemisk fysik. Hon disputerade 1989 vid Umeå universitet och blev docent vid Lunds universitet år 1999. Hon har bland annat varit sakkunnig vid Högskoleverkets utvärdering av grund- och forskarutbildning i kemi. Hon är specialiserad på femtokemi som är ett hett forskningsområde.

Efter samråd med valförsamlingen kommer universitetsstyrelsen att utse en av dessa tre kandidater som prorektor och därmed rektors ställföreträdare. Ambitionen är att universitetsstyrelsen ska besluta i ärendet vid sitt sammanträde den 24 februari.
Rektor Göran Bexell ämnar dessutom förstärka universitetsledningen med två vicerektorer och kommer att anmäla namnen vid universitetsstyrelsens sammanträde.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-04