Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-11
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Valförsamling föreslår Ann Numhauser-Henning som prorektor

Ann Numhauser-Henning, professor i civilrätt, kan bli ny prorektor vid Lunds universitet. Hon fick de flesta rösterna när valförsamlingen hade möte på tisdagen och diskuterade vem som ska bli rektor Göran Bexells ställföreträdare.


Rekryteringsgruppen hade valt ut tre kandidater till prorektorsposten vilka presenterades för valförsamlingen. Förutom Ann Numhauser-Henning var det Eva Åkesson, universitetslektor i kemisk fysik och Paula Uddman, universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen.

Voteringen utföll så att Ann Numhauser-Henning fick 38 röster, Eva Åkesson 11 röster och Paula Uddman 2 röster. Dessutom inlämnades 2 blanka röster.

Ann Numhauser-Henning är född 1951 och professor i civilrätt sedan 1992. Hon är också prodekanus vid juridiska fakulteten sedan 1997.

Universitetsstyrelsen kommer att utse prorektor vid sitt sammanträde den 24 februari. Då kommer också rektor Göran Bexell att anmäla namnen på de två vicerektorer han utser som förstärkning av universitetsledningenPressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-11