Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-21
Christer Hjort 046-222 70 08
Christer.Hjort@info.lu.se


KONGRESSCENTRUM LÄGGS PÅ IS

Planerna på ett nybyggt kongresscentrum vid Lunds universitet läggs tills vidare på is. Förslaget presenterades för ett par år sedan och anläggningen var tänkt att placeras vid Valvet intill UB-parken i Lund.


- Idén är mycket bra och det finns behov av en modernt utrustat lokal, som kan rymma bl a vetenskapliga konferenser med upp till tusen deltagare, säger Lunds universitets rektor, professor Göran Bexell.
-Det allmänt kärva ekonomiska läget och den negativa utvecklingen på börsen har bidragit till att universitetet inte anser det möjligt att hos fonder och stiftelser få de basanslag, som är nödvändiga för att få en rimlig ekonomi på ett nybygge.. Vi behöver donationer på 180-190 milj. kr för byggnationen. Till detta kommer driftkostnader
på 7-10 milj kr per år. Vi har inte täckning för detta.
-Om inte en stordonator plötsligt uppenbarar sig har vi därför beslutat att inte gå vidare med projektet Valvet. Det planeringsanslag på 10 milj kr, som universitetet fått av Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse, hoppas vi med stiftelsestyrelsens medgivande kunna använda till andra ändamål som ligger i linje med det tilltänkta kongresscentrum.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-21